Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning
När du bokar en kurs hos oss skickas alltid en bekräftelse samt faktura via e-post till dig. 
Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.
Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas. 

Ev avbokning

 • Vid online-bokning kan man själv avboka via medlemssida upp till 14 dagar efter anmälan. Alla avbokningar därefter eller önskemål om byten skall ske via e-post till info@simklubbenena.se och är giltiga först när ni fått en bekräftelse på att vi mottagit mailet.
   
 • Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 250:-.
   
 • Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
   
 • Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
   
 • Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena.

Gällande all lovverksamhet

 • Anmälan är bindande 1 vecka innan kursstart.

   
 • Vid sjukdom betalas del av kursavgiften åter mot uppvisande av läkarintyg och beroende av antalet dagar deltagaren varit med. Avanmälan måste dock ha kommit in samma dag som sjukdomen inträffade.

Vid läger/tävlingar på annan ort

 • Anmälan är bindande.
 • Vid sjukdom betalas del av avgiften åter mot uppvisande av läkarintyg. Den del som återbetalas är det som SK Ena kan avboka utan att få kostnad för.
 • Avanmälan ska göras direkt då personen blir sjuk.


Ändrade tider
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop grupper före kursstart om deltagarantalet är för lågt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Personuppgiftslagen

 

Oförutsädda händelser

Vid oförutsäga händelser som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med kan vi ej garantera verksamhet eller ytterligare tillfälle.

 

Medlemsskap

För att vara med i SK ENAs aktiviteter ingår det att bli medlem vilket kostar 100 kr per år alt 300 kr i familjemedlemsskap.