Tävlingsgrupper

Tävlingsverksamhetens övergripande mål & strategier:

En attraktiv förening för simmare och erbjuda möjligheter att utvecklas till nationell seniorsimmare.
Närvaro, det vi tränar på blir vi bra på.
Att sträva efter personlig utveckling utifrån simmarens förutsättningar och individuella mål
Stimulera till ett livslångt deltagande inom simidrotten för en aktiv och hälsosam livsstil.
Tävlings- och aktivitetsutbud som bäst kan bidra till att uppfylla målen
Årligen arrangera minst 4 egna tävlingar.
Erbjuda en socialt stimulerande och professionell miljö.
Nå framgångsrika resultat
Dela med dig av din glädje!
Erbjuda föräldrar utbildning, så att simmarna känner deras stöd, engagemang och delaktighet  

 

UTVECKLINGSTRAPPA
En simmares utveckling startar eller kan starta redan i breddverksamheten och ger barnet en tidig vattenvana vilket är en förutsättning för siminlärning.
SK ENA lär ut ryggsim som första simsätt, vilket är det simsätt som barnen
motoriskt har lättast att lära. Barnet har dessutom fria luftvägar vilket skapar trygghet..
Vi har valt att se en simmares utveckling i sex olika faser: genom ledorden: Börja, stanna & lyckas
 
 
Generellt för samtliga grupper
• Simmarna använder SK ENA T-shirt i så stor utsträckning som möjligt
• Simmarna hör av sig till sin tränare vid frånvaro från träning/tävling
• Simmarna är förberedda och i god tid till varje träning/tävling
 
Tävlingsinriktning
  • Rätt utrustning (simkläder, ombyte, skor), vara i tid till sitt lopp, insim/avsim
  • Tävla brett (i alla simsätt)
  • Simmarna lär sig sin rutin innan sitt tävlingslopp (trigger, positiva tankar, fokusera på sin egen prestation, visualisera sitt lopp etc)
  • Ha roligt!

 
 

SumSim/DM

Tävlingssimning för 13år oä. 

4 simpass/vecka med tillhörande landträning.

SumSim, DM och JSM är måltävlingar.

Fokus är som i alla grupper Glädje, utveckling och gemenskap.

Varje deltagares träningsupplägg är individuellt anpassad efter de egna målen.

Individuella utvecklingssamtal 1-2ggr/termin

Alla deltagare använder klubbkläder på träning, tävling och läger. 

 

SIMIADEN

Tävlingssimning för 10- 16 år

3 simpass/vecka med tillhörande uppvärmning

Fokus är Glädje, utveckling och gemenskap

Alla deltagare använder klubbkläder på träning, tävling och läger

Delfinen

Tävlingssimning för 10-16 år

2 simpass/vecka med tillhörande uppvärmning

Fokus är Glädje, utveckling och gemenskap

Alla deltagare använder klubbkläder på träning, tävling och läger