Tävlingspolicy

Tävlingspolicy SK ENA

Tävlingsinformation:

 En tävlingsplanering läggs ut på hemsidan efter beslut i styrelsen. Där finns information om vilka tävlingar som gäller för resp. grupp.

 Ansvarig ledare är gruppens tränare tills anmälningarna är klara, då utses ansvarig tränare/ledare som är på plats.

 Tävlande simmare och ledare skall ha klubbkläder samt klubbmössa på alla tävlingar.

Avgifter:

 Klubben betalar anmälnings/startavgifter för de tävlingar som står med i fastslagen tävlingskalender för året, för respektive grupp, samt då man har en anhörig som är utbildad funktionär och deltar som funktionär på våra hemmatävlingar.

 Vill simmaren åka på andra tävlingar utöver kalendern eller sin grupp betalar man själv alla avgifter.

 Vid uteblivande från start utan giltigt skäl (sjukdom, olycksfall) står simmaren själv för kostnaden.

 Undantag ska fattas av styrelsen.

Anmälan:

 Inför varje termin kommer det information om vilka tävlingar som gruppen tänker delta på.

 Anmälningar till tävlingar görs via hemsidan, rådfråga gärna din tränare.

 Sena anmälningar och strykningar som beläggs med straffavgift står ansvarig simmare för, oavsett grupptillhörighet.

Resa, mat & logi:

 Vid övernattnings tävlingar tas en kostnad ut på 400 kr/tävling. Då ingår resa, kost och logi.

 Vid övriga tävlingar, så bekostar man själv resa, kost och ev logi.

 Klubben ser gärna att man samåker.

Mästerskapssimning:

 Vid deltagande i SM/JSM/SUM-SIM/Simiaden final står klubben för alla kostnader(bokas av klubben).

 Klubben står för omkostnaderna under förutsättning att simmaren tränar en av våra simgrupper, minst 2 gång/vecka.

 Vid mästerskapstävlingar inom radien 10 mil från Enköpings simhall utgår ingen ersättning från klubben.

Tävlingsverksamhetens övergripande mål & strategier:

En attraktiv förening för simmare och erbjuda möjligheter att utvecklas till nationell seniorsimmare.

Närvaro, det vi tränar på blir vi bra på.

Att sträva efter personlig utveckling utifrån simmarens förutsättningar och individuella mål

Stimulera till ett livslångt deltagande inom simidrotten för en aktiv och hälsosam livsstil.

Tävlings- och aktivitetsutbud som bäst kan bidra till att uppfylla målen

Årligen arrangera minst 4 egna tävlingar.

Erbjuda en socialt stimulerande och professionell miljö.

Nå framgångsrika resultat

Dela med dig av din glädje!

Erbjuda föräldrar utbildning, så att simmarna känner deras stöd, engagemang och delaktighet  

 

Generellt för samtliga grupper

 

  • Simmarna använder SK ENA T-shirt i så stor utsträckning som möjligt
  • Simmarna hör av sig till sin tränare vid frånvaro från träning/tävling
  • Simmarna är förberedda och i god tid till varje träning/tävling
  • Efter sitt lopp går man till sin tränare och får beröm och tips inför nästa gång
  • Ibland så får man medalj och då har man klubbkläder på sig när man får sin medalj

 

  • Rätt utrustning (simkläder, ombyte, skor), vara i tid till sitt lopp, insim/avsim

  • Tävla brett (i alla simsätt)

  • Simmarna lär sig sin rutin innan sitt tävlingslopp (trigger, positiva tankar, fokusera på sin egen prestation, visualisera sitt lopp etc)

  • Ha roligt!