Swim of Hope

Swim of Hope

Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1-14 år. Tack vare framgångsrik forskning överlever idag 80% av de barn som drabbas. Det är bra - men inte tillräckligt. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av forskningsprojekt inom barncancer i Sverige.

Swim of hope är ett sponsorsim där företagare och privatpersoner stöttar simmare med en summa för varje meter de simmar under en timme.

Hälften av den insamlade summan går till Barncncerfonden.