Stig Landströms Vandringspris 2023 tilldelades Maria Bakas

  • 2 apr 2024

Vid Årsmötet delades Stig Landströms Vandringspris 2023 ut till

MARIA BAKAS

 

 

Stig Landströms vandringspris 2023

 

Tilldelas en person som förtjänstfullt arbetat positivt i klubben och bidragit till att utmärka klubben genom det lilla extra.

 

Du visar ett stort engagemang och intresse för alla våra fantastiska barn i klubben. Barnens bästa är alltid i Ditt fokus.

Under delar av våren och hösten när vi saknade ledare i simskolan så var det givet för dig att Du skulle hjälpa till så att barnen skulle kunna fortsätta i simskolan.

När det saknas ledare i olika grupper så är det oftast Du som sen står på kanten eller har hoppat i bassängen, även fast Du redan lägger så otroligt mycket tid på SK ENA i Din ordinarie roll.

Du har ett stort ansvar i Din roll som ordförande men Du tar även ett stort ansvar som ledare vilket gör att Du sticker ut.

 

Därför tilldelar vi Stig Landströms vandringspris 2023 till:

 

Maria Bakas

 

Tack för allt Du gör för klubben!