Stort tack Sofia Bärgård

  • 30 apr 2024

I samband med Årsmötet 2024-03 avgick Sofia Bärgård som styrelseledamot. Vi vill härmed visa vår uppskattning och beskriva hennes engagemang i SK ENA. 


Sofia Bärgård

Sofia gick in i simklubben ENA:s styrelse i samband med årsmötet 2017. Under perioden mars 2017 till mars 2023 hade Sofia uppdraget som föreningens kassör. Sedan följde ett år som ledamot.

När hon gick in som kassör 2017 fick hon ta över en rörig ekonomi, hon har rett ut och sett till att ekonomin har kommit i god ordning. Hon har under en lång period gått ner i arbetstid på sitt arbete, för att ha tid att sköta Simklubben ENA’s ekonomi, kansli och hemsida. Hon har engagerat sig i det tysta tillsammans med några få eldsjälar till. Tack vare hennes tid, engagemang och otroliga slit så har ekonomin skötts med en perfektion sedan hon blev kassör. Hon har tillsammans med ordförande och några till skött Simklubben från en nedåtgående kris till en blomstrande Enastående Simklubb.

Med totalt 7 år i klubbstyrelsen så tillhör hon den skara av styrelsemedlemmar genom åren som deltagit i klubbens styrelsearbete under flest antal år. Endast 10% av alla SK ENA:s styrelsemedlemmar sedan starten 1970 har tjänstgjort lika länge eller längre än Sofia.

  • Förutom styrelsearbete har Sofia under många år varit en del av tävlingsgruppen och varit aktiv i arrangemanget kring våra hemmatävlingar. Sofia har både i rollen som kassör och medlem av tävlingsgruppen, haft mycket kontakt med badhus och kommunen. Under våra hemmatävlingar har Sofia haft en självklar plats i vårt sekretariat och bemannat tidtagningen.
  • Under åren även deltagit som klubbens representant vid flertalet föräldramöten. Hon har också lagt många timmar i simhallen på söndagar under perioder för att finnas tillgänglig för stöttning och frågor från simmare och föräldrar. Vid simskoleavslutningar har hon även funnits där för att sälja simmärken till dem som klarat och önskat det.
  • Bokning av banor, boenden och uppstyrning vid läger och borta tävlingar. Gjort gruppindelningar, svara på telefonsamtal och mail från föräldrar, har även varit en del av hennes vardag.

     Vi är också säkra på att du har gjort så mycket mer för klubben som vi inte nämnt.

Vi vill tacka Sofia för hennes ENAstående engagemang under åren som hon deltagit och gjort SK ENA till den blomstrande förening det är idag.